Üstünlüklərimiz

Magic Land

İNGİLİS DİLİ

İngilis dilini uşaqlar həvəslə öyrənirlər.

Magic Land

YAZI

Uşaqlar ilkin yazı vərdişlərinə yeyələnirlər.

Magic Land

TƏBİƏT

Ətraf mühitlə tanışlıq uşaqlar üçün çox vacibdir.

Magic Land

KOMPÜTER

Kompüterlə ilk təmaslar həyəcanvericidir.

Magic Land

EBRU

Ebru qədim rəsm sənətidir.

Magic Land

RİYAZİYYAT

Oyunlar sadə riyazi təsəvvürləri inkişaf etdirir.

Magic Land

ŞAHMAT

Şahmat əqli qabiliyyəti inkişaf etdirir.

Magic Land

RƏQS

Rəqs məşğələləri mütənasib qamət formalaşdırır.

Magic Land

MUSİQİ

Musiqi məşğələləri xüsusi otaqda keçirilir.

Magic Land

MENTAL ARİFMETİKA

Mental Arifmetika xüsusi riyazi təlim proqramıdır.

Magic Land

ƏDƏBİYYAT

Bədii ədəbiyyatla ilkin tanışlıq başlayır.

Magic Land

İDMAN

Gündəlik və müntəzəm idman sağlamlığın rəhmidir.

Magic Land

RƏSM

Rəsm məşğələləri uşaqların rəng duyumunu cilalayır.

Magic Land

BİLİK

Bilik almaq üçün keçirilən təlimlər uşaqlar üçün çox önəmlidir.

Magic Land

HOVUZ

Üzgüçülük məşğələləri əyləncəli keçir.

Azərbaycan dili English Pусский язык
MagicLand