“ Magic Land “ körpələr evi , uşaq bağçasında bütün qruplar üzrə açıq məşğələlər təqdim edildi.

12932772_601965416634642_1574869756761141385_n

“ Magic Land “ körpələr evi , uşaq bağçasında  bütün qruplar üzrə açıq məşğələlər təqdim edildi. Müxtəlif  standartların  reallaşması zamanı uşaqlar sistemli, ardıcıl, əlaqəli, sadə danışıq dilinə və rabitəli nitqlə, ətrafındakılarla düzgün ünsiyyət qurmaqla, öz fikirlərini təqdim etdilər.  Ətraf aləmin gözəlliklərini duyaraq, estetik cəhətdən gözəl, bədii nümunələr yaratmağa cəht göstərdilər.

Sağlam ruhlu və fiziki cəhətdən inkişaf etmiş,  yüksək təfəkkürə malık və estetik zövglü, sosiallaşa bilən və emosional hisləri yüksək  olan uşaqlarımızla fəxr edirik !

 

Azərbaycan dili English Pусский язык
MagicLand